Projekt ZBIRAJMO ODPADNO JEDILNO OLJE
Naslov projekta: Zbirajmo odpadno jedilno olje

Akronim operacije: ZOJO

Nosilec operacije: Snaga d.o.o.

Partnerji v operaciji: Osnovna šola Kungota, Turistično društvo Limbuš

 

Glavni namen projekta je zbiranje in oddajo odpadnega jedilnega olja približati prebivalcem s postavitvijo zbiralnic in razdelitvijo posod za zbiranje v gospodinjstvih.

 

Cilj projekta je poleg aktivnega sodelovanja pri zbiranju tudi dvig ozaveščenosti prebivalstva o varstvu okolja: ozaveščanje in obveščanje prebivalcev o premišljenem, neškodljivem in sistematičnem zbiranju in predelavi odpadnega jedilnega olja v nov uporaben izdelek – svečke.

 

Pričakovani rezultati operacije Zbirajmo odpadno jedilno olje:

  • Urejene zbiralnice odpadnega jedilnega olja (13 zbiralnic) z dodatnimi tablami za ozaveščanje in obveščanje uporabnikov (13 kom)

  • Razdelitev gospodinjskih posodic (5,5 l) v 5100 gospodinjstev

  • Priprava in tisk ozaveščevalnih zloženk za gospodinjstva (5100 kom)

  • Priprava in tisk ozaveščevalnih plakatov (100 kom)

  • Izvedba ozaveščevalnih usposabljanj (8) in delavnic (3)

  • Promocijske objave v medijih (15) in na družabnih omrežjih (20)

  • Vzpostavitev evidence spremljanja učinkovitosti zbiranja odpadnega jedilnega olja na območju občine Kungota in MO Maribor

  • Priporočila z namenom izboljšav pri zbiranju odpadnega jedilnega olja

  • Ustvarjanje novega delovnega mesta

  • Nov produkt/storitev operacije – izdelava eko svečk, inovativni sistem javljanja polnosti zbiralnice.

Trajanje projekta: november 2021 – junij 2022 (8 mesecev)

Celotna vrednost projekta: 48.266,20 € z DDV

Upravičeni stroški: 40.355,90 € brez DDV

Sofinanciran delež sredstev: 34.302,51 €
Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 


Povezave:

Aktualno

11.09.2008

Nova spletna stran

Objavili smo novo spletno stran. Vabimo vas, da si jo ogledate.
Se strinjate ?
Ne strinjam se